Nieuwe leden voor bestuur Bavovrienden

Het bestuur is er in geslaagd twee kandidaat-bestuursleden te vinden die in een speciale Algemene Ledenvergadering aan u voorgesteld zullen worden. Als u instemt met de kandidatuur zullen ze staande de vergadering worden benoemd. De ALV is op 29 mei 19:00 uur in de Kerkvoogdenkamer. Ynske Gunning Ynske Gunning is bereid het secretarisschap op zich […]

Lunchpauzeconcert door organist Anton Pauw

Zaterdag 20 april verzorgt stadsorganist Anton Pauw het eerste ‘lunchpauzeconcert’ van dit jaar. Dit concert vormt een opmaat naar de reeks lunchpauzeconcerten op de zaterdagmiddag, die in juni van start gaat. aanvangstijd: 13.15 uur. Toegang voor Vrienden (met één introducé) gratis, anderen betalen alleen de toegangsprijs voor de kerk ( €4). Anton Pauw studeerde orgel en […]

vleermuiswerkgroep verslag 2023

Verslag over 2023 Dank is groot aan de Provincie Noord-Holland voor het toekennen van een subsidie aan de vleermuiswerkgroep. De subsidie werd verstrekt in het kader van het Het Betrekken bij Groen Fonds. Dit heeft drie ontwikkelingen mogelijk gemaakt: verbeteren van de vleermuismonitoring; er zijn meer mensen bij het project betrokken; de bescherming van de Bavo-vleermuizen […]

Müller-orgel amateurdag

Op zaterdag 26 oktober 2024 en op zaterdag 9 november 2024 staat het Müller-orgel ter beschikking aan amateurorganisten. Iedereen met een zeker speelniveau krijgt de gelegenheid het orgel een half uur te bespelen.  Het is ook mogelijk een half uur te delen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Familieleden en vrienden betalen € 3 […]

Film over Müller-orgel nu te zien op onze website!

Op de Bavodag 2023 vond de premièrevertoning plaats van de film “Het Christian Müller-orgel van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem”. Deze productie is nu ook te bekijken op onze website. De film kwam tot stand in samenwerking met stadsorganist Anton Pauw en werd financieel mogelijk werd gemaakt door de Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk. […]

Bavo in de schilderkunst

De Haarlemse Bavo is door de eeuwen heen een geliefd onderwerp geweest voor schilders. Veelvuldig figureerde de kerk op werken van talloze kunstenaars, en net zo vaak speelde de Bavo zelfs de hoofdrol op het schildersdoek. Pieter Biesboer, kunsthistoricus en oud-conservator van het Frans Halsmuseum, schreef er een rijk geïllustreerd boek over dat onder auspiciën […]

Waarom staat de toren van de Bavo al eeuwenlang scheef?

De vraag die menigeen al heel lang bezig houdt: Waarom staat de toren van de Grote of St.-Bavokerk al eeuwenlang scheef…? Voorzitter van de Bavovrienden Henk Kaan laat in een prachtig artikel van journalist Arthur de Mijttenaere zijn licht over deze zaak schijnen.  Met dank aan het Haarlems Dagblad publiceren we dit verhaal op onze […]

Bavodag in eerste weekend oktober

Traditiegetrouw viert De Vereniging “Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk” de naamdag van Bavo (1 oktober) met de ‘Bavodag’. Ook dit jaar wordt de St.-Bavokerk daarom  in het eerste weekend in oktober geheel gevuld met muziek.  Op zaterdag 7 oktober is de kerk gratis toegankelijk en is er doorlopend muziek vanaf 12:00 uur.  Op zaterdag […]

Gratis torenbeklimming tijdens de Monumentendagen!

Op zaterdag 9 en zondag 10 september vinden de Open Monumentendagen weer plaats. In Nederland stelt een groot aantal monumenten haar deuren open voor geïnteresseerden, en vanzelfsprekend is ook de Bavo op deze dagen vrij toegankelijk. Ook de Bavovrienden dragen een steentje bij: U kunt, onder de deskundige begeleiding van onze rondleid(st)ers, een beklimming van […]

De vleermuiswerkgroep van De Vrienden

De Vrienden van de Bavokerk dragen niet alleen zorg voor het eeuwenoude monument vanuit een cultuurhistorisch oogpunt, maar ook vanuit een ecologisch oogpunt. Wist je bijvoorbeeld dat de kerk ook een essentiële rol speelt in de lokale stadse ecologie? ’s Winters maken gewone dwergvleermuizen gebruik van de zolders in de kerk om de koude periode […]

Translate »