Voltooid

Vele projecten in de Grote Kerk zijn in de loop der tijd met financiële steun van de Vrienden tot stand gekomen. Uit het recente verleden geven we hier de volgende voorbeelden:

Reiniging van de koorlezenaar Pelikaan en Bewoners van een concentratiekamp.

Pelikaan IMG_014532

IMG_018885

Koorlezenaar Pelikaan was sterk vervuild, ze staat er nu weer prachtig bij. Ook het ontroerende beeld Bewoners van een concentratiekamp van Mari Andriessen werd gereinigd en geconserveerd.IMG_018858


Grafmonument Brunings en Conrad

Het monument was, na meer dan 150 jaar, ernstig aangetast door het zout uit optrekkend grondwater. Op initiatief van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk heeft het monument een uitgebreide ontzoutings­behandeling ondergaan.

Grafmonument Brunings en Conrad

Op 22 augustus 2014 werd gevierd dat het monument is teruggeplaatst. Het resultaat is uitstekend te noemen. Het marmer ziet er goed uit, een deel van de belettering is vernieuwd waardoor de tekst weer leesbaar is geworden, de sokkel is waar nodig gerepareerd. Het monument is zodanig opgebouwd dat het grondwater in de toekomst geen schade meer kan veroorzaken.

De restauratie was mogelijk dankzij financiële bijdragen van Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap van Rijnland, het Prins Bernhard Cultuurfonds en onze Vereniging.

Voor meer foto’s klik hier.


Grafkapel-complex

Het Grafkapel-complex in de Grote of St.-Bavokerk van HaarlemIn 2011 besloot de vereniging Vrienden van de Grote Kerk de Heilig Grafkapel te laten restaureren. Op 30 augustus 2013 werd het gerestaureerde Grafkapel-complex officieel geopend door wethouder Lukas Mulder van Haarlem.

Gelijkertijd werd een nieuwe publicatie over de Heilig grafkapel aangeboden: “Het Grafkapel-complex in de Grote of St.-Bavokerk van Haarlem” van dr. Willem R. de Jong.

 

 

 

 


Glas-in-lood-raam

De Vereniging Vrienden van de Grote Kerk heeft in 2008 een nieuw glas-in-loodraam laten plaatsen in de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem. De Haarlemse beeldend kunstenaar Michel van Overbeeke heeft het ontwerp gemaakt voor dit glas-in-loodraam, met als thema ‘vrede en verdraagzaamheid’.

IMG_006514' 360x540
“Vrede en verdraagzaamheid” door Michel van Overbeeke

 Koorbanken

De restauratie van de koorbanken en de schilderingen op de rugpanelen.


Koorhek

De opknapbeurt van het koperen koorhek, dat weer tot glanzen wordt gebracht.


Consistoriekamer

Een financiële bijdrage aan de vloerrestauratie van de consistoriekamer als onderdeel van het totale herstel hiervan.


Tapijtschilderingen

Het conserveren en restaureren van de tapijtschilderingen op de kolommen rond het koor.

Tapijtschilderingen


Koororgel

Het restaureren en opnieuw intoneren van het kleine koororgel.

Koororgel
Koororgel

 
Behandeling bonte knaagkever

Het behandelen tegen de bonte knaagkever van de koorbanken en achterschotten en lijstwerken.

Boktorbehandeling

 


Carillon

Een forse bijdrage aan de restauratie van het carillon in de toren.

IMG_006438-2
Speeltrommel van het carillon

Voormalige koorkansel gerestaureerd

Meubelrestaurateur Pol Bruijs heeft de restauratie van de kansel, die vanaf 1594 op het hoogkoor heeft gestaan, afgerond. De zestiende-eeuwse eikenhouten kuip bleek nog van uitstekende kwaliteit. Ontbrekende delen zoals het trapje heeft hij kunnen aanvullen. De kosten van de restauratie door Pol Bruijs bedroegen circa € 25.000. De kansel kan worden gebruikt voor lezingen, voordrachten e.d.


Opsomming van projecten waar de Vrienden een bijdrage aan hebben gegeven

 1. Reinigen en poetsen van het koperen koorhek, koperen lichtkronen en lezenaar
 2. Elektrificeren van de koperen lichtkronen
 3. Het reinigen en conserveren van de kleding van de dwerg Paap en de reus Cajanus
 4. Impregneren en bijkleuren van het stergewelf in het schip
 5. Demonteren en afvoeren van de oude sprinklerinstallatie
 6. Plaatsing van het nieuwe Bavobeeld van Anne Hofte
 7. Aandeel in een nieuwe geluidsinstallatie
 8. Aandeel in de kosten van de verlichting van de dakruiter
 9. Restauratie van de wapenborden van De Raedt-Sellius
 10. Plaatsen van het glas Noach en de ark (vriendenraam) en plaatsen gedenksteen
 11. Restauratie van de hekwerken aan de Oude Groenmarkt
 12. Herstel van de gewelfschilderingen bij de kooringang
 13. Restauratie van het wapenbord van Remees Floris van Zanen
 14. Aanschaf en restauratie schilderij (paneel) van de Grote kerk door Pieter Gherytsz
 15. Restauratie schilderij “De drie leliën” in het Frans Halsmuseum
 16. Tapijtschildering voormalige altaar plaats zuiderbeuk (koor)
 17. Gewelf- en wimbergschildering Brouwerskapel
 18. Gewelfschildering Vontkapel
 19. Contourschildering noordelijke koorwand voormalig orgel
 20. Contourschildering epitaaf (grafschrift) van de Leur
 21. Restauratie van een Damiaate scheepje
 22. Reinigen en impregneren van de kanseldelen uit 1434 plaatsen in vitrine
 23. Terugplaatsen van drie 16-armige zeventiende-eeuwse koperen kaarsenkronen (uit de Bakenesserkerk)
 24. Restauratie vloer kerstkapel
 25. Vernieuwing slingerproef van Foucault
 26. Restauratie van de 24 naamborden met de namen van ambtsdragers
 27. Restauratie van de 14 rouwborden uit het stadhuis
 28. Restauratie van de 14 pilaarschilderingen in het koor
 29. Aankoop van een map met platen van de 14 pilaarschilderingen
 30. Restauratie van het wapen van Brederode op het dorsaal van de koorbank
 31. Aandeel in de restauratie van het tapijt “Het kasteel van Haarlem”
 32. Aandeel  boekje “ Het licht in de Grote- of St. Bavokerk in Haarlem” door M.J. Bouwer
 33. Aandeel boek “Bavo te boek”  (diverse auteurs)
 34. Aandeel boek “Haarlemse orgelkunst 1400 tot heden” door H. van Nieuwkoop
 35. Aandeel boek “Claudin Patoulet” door J. Valkestijn
 36. Vier delen in de Bavoreeks
 37. Plaatsen gedenksteen Maerten van Heemskerck
 38. Restauratie van de 500 jarige koperen lezenaar in het koor
 39. Restauratie van het zeventiende-eeuwse koororgel
 40. Restauratie plattegrond met graven
 41. Herstel oude pilaarschilderingen
 42. Orgel CD Jos van der Kooy
 43. Vervanging aandrijfmechanisme luidklokjes
 44. Restauratie reformatorische kansel
 45. Conservering / herstel koorhek
 46. Restauratie tapijtschilderingen vieringpilaren
 47. Bestrijding van de bonte knaagkever in de koorbanken
 48. Schoonmaken / restauratie paneel “de voetwassing’
 49. Bestrijding van de knaagkever in de kansel
 50. Schoonmaak van het schoorsteen schilderij in het Heerenkantoor
 51. Bijdrage in de kosten van de nieuwe entree (glazen deur)
 52. Adoptie van het koororgel
 53. Deksel wandkastje predikantenkamer
 54. Herstel sjabloonschildering zuidelijke kooromgang
 55. Vriendenraam “Vrede en verdraagzaamheid” noordertransept (M. van Overbeeke)
 56. Gedenkplaat onthulling vriendenraam noorder transept
 57. Restauratie van het Heilige Grafkapel-complex
 58. Aandeel in de restauratie van het grafmonument Brunings en Conrad
 59. Aandeel in 100 jaar archieven van de Nederlands Hervormde Gemeente Haarlem, toegankelijk gemaakt in het Noord-Hollands Archief
 60. Reiniging en conservering van de lezenaar Pelikaan en het beeld Bewoners van een concentratiekamp van Mari Andriessen