Publicaties

Naast de Bavokroniek die drie maal per jaar uitkomt, publiceren de Vrienden de populaire Bavoreeks. Publicaties waarin bepaalde aspecten van het gebouw nader belicht worden. In deze reeks zijn inmiddels elf deeltjes verschenen. Inmiddels zijn er een een aantal boekjes verschenen die uitgebreider ingaan op zaken die met de Grote Kerk te maken hebben.

De Haarlemse stadsdichter, Nuel Gieles, draagt soms zijn gedichten in de kerk voor. Een aantal daarvan kunt u hier aantreffen. Ook van het Müller orgel heeft de vereniging een CD uitgebracht.

Boeken

Sinds 1996 geeft de vereniging onder andere de populaire Bavoreeks uit. Dit zijn publicaties waarin bepaalde aspecten van het gebouw nader worden belicht. In deze reeks zijn inmiddels elf deeltjes verschenen.

De Bavokroniek

Vrienden van de Grote Kerk ontvangen drie maal per jaar de Bavokroniek. In deze nieuwsbrief worden alle activiteiten van de vereniging aangekondigd. Daarnaast bevat de kroniek artikelen over de Grote of St.-Bavokerk.

afbeelding_7

cd ‘Organ Favourites'

Op de cd ‘Organ Favourites’ van de Vrienden van de Grote Kerk bespeelt stadsorganist Jos van der Kooy de drie ‘Bavo’-orgels in Haarlem: het Müllerorgel en het Koororgel van de Grote of Sint-Bavokerk en het Hessorgel dat zich in de Nieuwe Kerk bevindt. 

Ontdekkingsboekjes

Ontdekkingsboekjes zijn een aantal jaren geleden gemaakt door de heer F. Unlandt voor middelbare scholen die de Grote Kerk bezoeken.

Translate »