Haarlem als Hollands Jeruzalem

Titel: Haarlem als Hollands Jeruzalem, de oorsprong van de toren van de Grote of St.-Bavokerk
Auteur: Thomas von der Dunk
Plaats & jaar van publicatie: Hilversum, 2016 (Haerlem Reeks No 18)
Afmetingen & aantal pagina’s: 24 x 16 cm, 144 p
Druk & bindwijze: zwart-wit, paperback
Uitgever: VerLoren
ISBN 978-90-8704-622-4

 19,00

De Grote of St.-Bavokerk in Haarlem is een van de grootste gotische kerken van Nederland. De toren van de Bavo, voltooid in 1520, is bijzonder vanwege de open, ui-vormige kroon, terwijl in de middeleeuwen een puntige spits gebruikelijk was. In dit boek gaat de auteur uitgebreid in op enkele vragen die deze toren oproept. Wat voor toren ging aan de thans bestaande vooraf en hoe zag die eruit? Wie waren de ontwerpers van de opeenvolgende torens? Bestaat er een verband tussen de torens van de Bavo en van de nabijgelegen Bakenesserkerk?

Aan deze feitelijke vragen, waarover al lang wordt gediscussieerd, zijn nieuwe vragen toegevoegd: welke inspiratiebronnen zijn er aan te wijzen van deze destijds nog zo uitzonderlijke bekroningsvorm, die nadien in het gewest Holland school zou maken? En heeft deze vorm een bepaalde iconografische betekenis?

Translate »