Verslag over 2023

Dank is groot aan de Provincie Noord-Holland voor het toekennen van een subsidie aan de vleermuiswerkgroep. De subsidie werd verstrekt in het kader van het Het Betrekken bij Groen Fonds.

Dit heeft drie ontwikkelingen mogelijk gemaakt:

  1. verbeteren van de vleermuismonitoring;
  2. er zijn meer mensen bij het project betrokken;
  3. de bescherming van de Bavo-vleermuizen is beter geborgd bij besturen van de kerk, de gemeente Haarlem en de vereniging Vrienden van de Bavo.

 

De verbeterde vleermuismonitoring heeft in 2023 opgeleverd dat: 

  • we veel beter weten welke ruimten in de kerk vleermuizen gebruik maken (dat schept kansen voor het faciliteren van de dieren).
  • naast gewone dwergvleermuizen óók andere soorten de kerk bezoeken! Het gaat om: Gewone grootoorvleermuis, Laatvlieger, Ruige dwergvleermuis, Kleine dwergvleermuis en Myotis spec. Nader onderzoek moet uitwijzen welk gebruik zij van de kerk maken.
  • van de twee in 2020 ontsloten zolders wordt er één vrijwel dagelijks wordt bezocht in de lente, zomer en herfst. De andere zolder wordt sporadisch bezocht. Eerder leken daar helemaal geen vleermuizen te komen, mogelijk is dat aan het veranderen.

Een kers op de taart in 2023 was dat Richard Witte van de Noord-hollandse Zoogdier Studiegroep (NOZOS) de Bavo tot vleermuisvriendelijk gebouw verklaarde (https://www.zoogdiervereniging.nl/noordhollandse-zoogdier-studiegroep). Dat was tijdens de kick-off meeting op (Foto).

 

Apparatuur

De ingezette apparatuur betreft onder andere 6 zelfbouw recorders van TeensyBat (https://www.teensybat.com/). 

Dank gaat uit naar Edwin Houwertjes en Cor Berrevoets van Teensybat, David Lose (https://www.dalopcservice.nl/), Patrick van der Wijk (https://www.totalprogress.nl/) en Ronald Manders (https://www.xarmac.nl/) en het Technische Team van de Vrienden voor technische ondersteuning en realisatie.

Translate »