Word ook een Bavovriend

De vereniging verwelkomt nieuwe leden van harte. De kosten van het lidmaatschap bedragen slechts € 17,50 per jaar, maar hogere bijdragen zijn uiteraard zeer welkom.

Als lid ontvangt u drie maal per jaar de Bavokroniek en hebt u gratis toegang tot de Grote Kerk (met één introducé). Ook heeft u recht op een exemplaar van elke nieuwe uitgave in de Bavoreeks en krijgt u korting op andere producties, zoals cd’s. Nieuwe leden kunnen als welkomstgeschenk de eerder verschenen, nog beschikbare delen van de Bavoreeks ophalen in de kerk.

Het decembernummer van de Bavokroniek bevat alle informatie voor de contributie voor het volgende jaar. Wanneer u zich aanmeldt voor een lidmaatschap ontvangt u van onze administratie een bevestiging met alle relevante betalingsgegevens.

Na betaling gaat uw lidmaatschap direct van start. Op zaterdagen gedurende de zomermaanden kunt u zich ook aanmelden bij de ledentafel in de kerk. We kunnen u dan ook nader informeren over onze vereniging.

 Wanneer u zich liever per post wilt aanmelden dan kan dit ook. In dat geval kunt u zich aanmelden bij de Ledenadministratie, Antwoordnummer 1866, 2000 WC Haarlem. U krijgt daarna de betaalinformatie toegezonden. Na betaling ontvangt u het lidmaatschapsbewijs.

Geef een lidmaatschap cadeau

Geef een interessant cadeau en help mee de prachtige Grote Kerk in Haarlem te behouden, te restaureren en bekender te maken.

Word een vriend voor het leven

De Vereniging telt al meer dan honderd ‘vrienden voor het leven’. U geniet dan de rest van uw leven de voordelen van het lidmaatschap en steunt blijvend het behoud van de Bavo.

ANBI-status van onze vereniging

De vereniging Vrienden van de Grote- of St. Bavokerk heeft sinds 1 januari 2013 de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de vereniging tot een bepaalde drempel aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting…..

Translate »