Contactinformatie

Adres van de kerk

Grote Markt 22, 2011 RD Haarlem. 
Telefoon: 023-5532040.

Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk

Secretariaat
Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem
T.a.v. de secretaris,
Antwoordnummer 1866,
2000 WC Haarlem.

Bankgegevens
IBAN: NL70 INGB 000 36 18 800
T.n.v. Vrienden van de Grote Kerk te Haarlem.

Kamer van Koophandel: 4059669
LEI-nummer: 724500D70GBYMYCKVU36

Openingstijden en prijzen

Contact met De Vrienden

Translate »