De vereniging Vrienden van de Grote of St. Bavokerk

In 1975 wordt op initiatief van Thom Delleman de Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem opgericht.

Bij de oprichting telt de vriendenkring al 257 leden. De vriendenkring groeit en bloeit en is in 1980 met 3142 leden de grootste historische vereniging in Haarlem. De Grote Kerk verkeert in die tijd in een slechte bouwkundige staat en ondergaat van 1981 tot en met 1985 een grootscheepse restauratie. De laatste jaren schommelt het aantal leden van de vereniging rond de 1500. Mede dankzij hun contributiegelden kan de vereniging jaarlijks een substantiële bijdrage leveren aan het behoud en de restauratie van objecten in de Grote Kerk.

Doel van de vereniging is het behoud en de restauratie van uit cultuurhistorisch oogpunt waardevolle objecten in de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem. In de loop der jaren hebben de Vrienden van de Grote Kerk in totaal al meer dan € 1.600.000 bijeengebracht. Voor de nabije toekomst staan weer enkele interessante restauratieprojecten op stapel. Uw steun is hierbij onmisbaar. Voor € 14,00 per jaar bent u lid van de Vrienden van de Grote Kerk. U hebt dan gratis toegang tot de Grote Kerk (met een introducé) en u ontvangt driemaal per jaar de Bavokroniek.

Visie van de vereniging

De Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem ziet de Grote Kerk als belangrijk cultuurhistorisch erfgoed. Zij streeft ernaar het kerkgebouw en haar inventaris te behouden.

Om dit te kunnen realiseren wordt, naast het verkrijgen van voldoende gelden voor restauratie en behoud, gestreefd naar het bevorderen van onderzoek en het geven van voorlichting over de kerk in brede zin zoals onder meer door het organiseren van rondleidingen, torenbeklimmingen, concerten, lezingen en publicaties. Deze activiteiten worden op vrijwillige basis uitgevoerd samen met de andere belanghebbenden van de Grote Kerk, de leden, de gemeente en de bewoners van de stad Haarlem.

Het bestuur

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk wordt momenteel gevormd door:

  • Henk Kaan,  voorzitter
  • Ynske Gunning, secretaris
  • Maarten Franse, penningmeester
  • Jaap van der Bijl, penningmeester
  • Chris Sipman,  algemeen bestuurslid
  • Anton Pauw,  algemeen bestuurslid en voorzitter Muziekwerkgroep.
Translate »