Schenkingen en de ANBI status

De Vereniging van Vrienden van de Grote of St. -Bavo Kerk te Haarlem is sinds 1 januari 2013
door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Het RSIN-nummer is: 804930065.

Hierdoor zijn uw giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Periodieke schenkingen van vijf jaar of langer kunnen wij in een schenkingsovereenkomst voor u vastleggen, zodat u maximaal fiscaal voordeel geniet.  Meer informatie over het aftrekken van giften vindt u op de website van de  Belastingdienst. U kunt de Vereniging van Vrienden van de Grote of St. -Bavo Kerk te Haarlem (hierna te noemen: Bavovrienden) op meerdere manieren steunen.

Giften

Eenmalige giften:
In dit geval kiest u voor een eenmalige gift. Deze giften is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, als zij een bepaalde drempel te boven gaat en tot een bepaald maximum. Schenkers kunnen 1,25 maal het bedrag van hun gift aftrekken in de aangifte.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen kunnen 1,5 maal het bedrag van hun gift aftrekken in de aangifte voor de vennootschapsbelasting.

De Belastingdienst geeft een duidelijke uitleg hierover: Zijn giften aan goede doelen aftrekbaar? (Belastingdienst)

Periodieke giften:
Wie gedurende vijf jaar of langer jaarlijks geld wil schenken, kan ook kiezen voor een periodieke gift. Periodieke giften zijn volledig van de belasting aftrekbaar en er bestaat geen drempel noch een maximum. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke giften. Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften (Belastingdienst). 
Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde vereniging.
  • U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.
 
U moet wel aan 2 voorwaarden voldoen om de periodieke gift te mogen aftrekken:
 
  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken.
  • Of in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit.
 
U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.
 
En de Bavovrienden moet ook aan voorwaarden voldoen. De Bavovrienden voldoen volledig aan de eisen die de fiscus stelt en zijn daarnaast een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Periodieke giften mag u helemaal aftrekken. Voor het aftrekken van deze giften geldt geen drempel. Maar vanaf 1 januari 2023 geldt wel een maximum. Het huidige maximum bedraagt € 250.000 per jaar. De Belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren (Belastingdienst) gepubliceerd die gebruikt kunnen worden om een schenkingsovereenkomst vast te leggen.  Wanneer u een periodieke gift overweegt, kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Nalaten

Hoe werkt nalaten aan de Bavovrienden? U kunt op twee manieren uw erfenis verdelen: door een erfstelling of een legaat. Als u een goed doel opneemt als erfgenaam, dan staat er in uw testament dat uw vermogen of een percentage daarvan naar bijvoorbeeld de Bavovrienden gaat. U kunt er ook voor kiezen om een goed doel te benoemen tot legataris. De Bavovrienden krijgt dan bijvoorbeeld een vastgesteld bedrag, een percentage van uw nalatenschap of bepaalde goederen zoals een woning of een kunstwerk. Een notaris kan u helpen bij het beslissen van wat het beste is voor uw situatie en uw nalatenschap.
Onderstaand kunt u een document raadplegen waar in een aantal stappen uit wordt gelegd hoe u de Bavovrienden kunt opnemen in uw testament.

Resultatenrekening van de Bavovrienden 2023

Balans van de Bavovrienden 2023

Resultatenrekening van de Bavovrienden 2022

Balans van de Bavovrienden 2022

Translate »