Schenkingen en de ANBI status

De vereniging Vrienden van de Grote- of St. Bavokerk heeft sinds 1 januari 2013 de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit betekent dat giften aan de vereniging aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, voor zover zij een bepaalde drempel te boven gaan en tot een bepaald maximum. Schenkers kunnen 1,25 maal het bedrag van hun gift aftrekken in de aangifte. Voor uw aangifte gebruikt u het RSIN-nummer 804930065.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen kunnen 1,5 maal het bedrag van hun gift aftrekken in de aangifte voor de vennootschapsbelasting.
Giften worden toegevoegd aan het bestemmingsfonds van de Vrienden, dat volledig gebruikt wordt voor de uitvoering van restauraties en andere projecten ten behoeve van de kerk en haar interieur.

Wie gedurende vijf jaar of langer jaarlijks geld wil geven, kan ook kiezen voor een periodieke schenking. Deze periodieke schenkingen kunnen zonder drempels en maximum grenzen worden afgetrokken. Periodieke schenkingen hebben geen invloed op de aftrek van overige giften. Schriftelijke vastlegging in een onderhandse akte van schenking is dan vereist.

Wanneer u een periodieke schenking overweegt, kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Translate »