De wapens op de koorbanken van de Grote of St.-Bavokerk

Titel: De wapens op de koorbanken van de Grote of St.-Bavokerk in Haarlem en de Heren van Brederode
Auteur: Willem de Jong
Plaats & jaar van publicatie: Haarlem, 2019
Afmetingen & aantal pagina’s: 24 x 17 cm, 116 p
Druk & bindwijze: kleur, paperback
Uitgever: Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk
ISBN 978-90-828950-3-2

 13,50

Op de rugpanelen van de koorbanken in de Bavo bevinden zich maar liefst 32 wapens. Over het wanneer en waarom van deze wapens is echter maar weinig bekend. Wel valt meteen op dat een flink aantal van de wapens toebehoren aan leden van de roemruchte familie van Brederode. Hun oude stamslot, kasteel Brederode, lag in Santpoort nabij Haarlem.

In dit boekje doet de auteur verslag van zijn onderzoek naar deze wapengalerij. Om te beginnen knoopt hij aan bij de 19e- eeuwse restauratie van de wapens. Vervolgens worden, met behulp van korte biografieën van de personen achter de wapens, samenhang, verwantschap en gemeenschappelijke kenmerken beschreven. Kortom: een boek met veel informatie over de wapens, de familie van Brederode en het wel en wee van zowel de Bavokerk als de stad Haarlem in de beginjaren van de tachtigjarige oorlog.

Translate »