Pierre Cuypers’ ‘voltooiing’ van de Grote of St.-Bavokerk

Titel: De zaak van het ware schone: Pierre Cuypers’ ‘voltooing’ van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem
Auteur: Aad Peters
Plaats & jaar van publicatie: Haarlem, 2018 (Bavoreeks 14)
Afmetingen & aantal pagina’s: 21 x 21 cm, 36 p
Druk & bindwijze: kleur, geniet
Uitgever: Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk
ISBN 978-90-828950-1-8

 4,50

Rond 1880 was de Bavo een kleine vierhonderd jaar oud, en was toe aan grondig onderhoud. In die tijd was in heel West-Europa de belangstelling voor de middeleeuwse gotiek groot. Het belangrijke restauratiewerk van de architect Viollet-le-Duc in Frankrijk bracht andere landen eveneens tot actie. In Nederland was Pierre Cuypers de grote stimulator achter de restauraties van veel gotische kerken.

Dit Bavodeeltje is gewijd aan de omvangrijke 19e- en vroeg 20e-eeuwse werkzaamheden aan de Bavo. De auteur beschrijft de politieke, bouwkundige, esthetische en financiële kwesties die zich tijdens deze grote restauratie in en rond de Grote Kerk afspeelden. Kerkbesturen, gemeentelijke-, provinciale-en rijksoverheden passeren de revue.

We maken kennis met hoofdrolspelers uit die tijd zoals vader en zoon Van der Steur (stadsarchitecten), kerkvoogd A.J. Enschedé, én de toeziend architect Pierre Cuypers. Hun verschillende standpunten en ego’s maakten van de restauratiegeschiedenis een spannende periode. De Bavo kwam er gotischer dan ooit uit te voorschijn!

Translate »