Het bestuur is er in geslaagd twee kandidaat-bestuursleden te vinden die in een speciale Algemene Ledenvergadering aan u voorgesteld zullen worden. Als u instemt met de kandidatuur zullen ze staande de vergadering worden benoemd. De ALV is op 29 mei 19:00 uur in de Kerkvoogdenkamer.

Ynske Gunning

Ynske Gunning is bereid het secretarisschap op zich te nemen. Hieronder stelt ze zich al vast aan u voor.

“Bavo voor Haarlem! van Koen Vermeij liet mij met andere ogen naar onze Bavo kijken. Dat ik als lid van de Vrienden de kerk kan binnenlopen wanneer ik maar wil, voelt als een voorrecht. Ik help graag mee om dit monument te koesteren, in de rol van secretaris. 

Sinds kort ben ik met pensioen, na een loopbaan als docent aan de Hogeschool vanAmsterdam. Als recensent klassieke muziek van Haarlems Dagblad heb ik het Müllerorgel vaak gehoord. Vanuit mijn zolderraam heb ik uitzicht op de toren van de Bavo. Ik voel me dus verbonden met deze prachtige kerk!”

Koen Vermeij

Komende tijd willen we de verenigings-website uitbouwen. Volgend jaar bestaat de
vereniging 50 jaar en de uitgebreide site zal een belangrijke rol gaan spelen bij de festiviteiten. Koen Vermeij heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het bestuur om het komende werk aan de site te coördineren. Hij licht dit zelf hieronder toe.

“Na acht jaar rondleider te zijn geweest, treed ik toe tot het bestuur, met als opdracht: het verder vorm geven van de inhoudelijke kant van de website. We hebben van René Pel een prachtige ‘gebouw’ gekregen. Naast hetgeen er nu al functioneert, wordt het mijn taak nieuwe ‘bewoners’ een comfortabele ‘werkplek’ te geven: het bestuur, de zes werkgroepen en ook gasten. De boekhandel wordt uitgebreid met een toegang tot de verenigings-bibliotheek. Er komen downloadmogelijkheden – artikelen, beeldmateriaal, jaarverslagen. In de kelder komt het archief. Plannen genoeg. Ik verheug me erop mee te werken dit alles voor elkaar te krijgen.”

Translate »