Projecten in uitvoering

De volgende projecten zijn momenteel onder handen:

Restauratieproject ‘Broodbank’

Ogenschijnlijk zit er weinig voortgang in dit project, maar schijn bedriegt. Een dergelijk project vereist een nauwgezet historisch onderzoek, waarna een plan van aanpak kan worden opgesteld.

Dit onderzoek, dat onder leiding van het kerkelijk bureau wordt uitgevoerd en gefinancierd wordt door de Vrienden is inmiddels gaande. Daarnaast is op initiatief van de Vrienden een interessant onderzoek gestart door de Rijksuniversiteit Leiden naar middeleeuwse graffiti op de broodbank. Wij hopen u in de nabije toekomst meer te kunnen vertellen over zowel de restauratie als over het onderzoek.

Restauratieproject 'Preekstoel'

Ook dit project vereist een nauwkeurig historisch (voor)onderzoek. Hierbij zijn onder meer deskundigen van het Rijksmuseum betrokken.

Inrichting van de expositiezolder

Op de zolder van het noordertransept, ter hoogte van de voet van de toren is een ruimte die lange tijd ongebruikt werd. In een hoek met de naam “spuithuis” stonden een aantal apparaten van de brandweer. Verder was het een verzameling van ongeregelde spullen waaronder achtergelaten bouwmateriaal.

Op de terugweg van een torenrondleiding wordt de ruimte aangedaan.

Een paar jaar geleden namen de Vrienden het initiatief die ruimte een bestemming te geven met de werknaam “expositiezolder”. Er is sindsdien één en ander gebeurd. We plaatsen objecten in de expositiezolder die een rol hebben gespeeld in de Grote Kerk of er mee te maken hebben (gehad).

  • Het eerste object dat in ere werd hersteld is het vorige beiaardklavier dat in onderdelen in een hoek stond. Geïnteresseerden kunnen nu van dichtbij bekijken hoe het klavier werkt. Misschien vinden wij ooit een reeks klokjes om daarmee de werking ook te kunnen demonstreren.
  • Een model van de wijzerplaat werd gevonden en opgesteld, met wijzers.
  • Prachtig vormgegeven houten ornamenten uit de toren die tijdens de grote restauratie in de 80’er jaren vervangen werden. Prachtig vormgegeven maar versleten houten ornamenten uit de toren die vervangen werden tijdens de grote restauratie die in de jaren zestig plaatsvond.
  • Twee modellen van de Oude Baaf, waaronder één gemaakt van 122.000 gebruikte luciferhoutjes en 17 liter houtlijm!
  • Brandweermateriaal uit voorbije eeuwen, zoals leren blusemmers en een Bickers brandspuit uit 1839
  • Diorama’s
  • Tekening van de toren
  • Oude hulpmiddelen voor onderhoudswerkzaamheden
  • Een oud torenuurwerk dat de Vrienden geschonken is
  • etc.

 

tekening door Theo van Paradijs

Met dank aan de gemeente Haarlem, Protestantse gemeente, Brandweer Kennemerland, Museum Haarlem en vrijwilligers in de Grote Kerk die de geexposeerde voorwerpen beschikbaar hebben gesteld, hier hebben samengebracht en voor een professionele verlichting hebben gezorgd.

Het mag duidelijk zijn dat dit een lopend project is dat nog in het stadium “onderhanden werk” verkeert. Wordt dus vervolgd.

Translate »