Voltooide projecten

Onderstaand volgt een opsomming van projecten waar de Vrienden een bijdrage aan hebben geleverd:

 • Reinigen en poetsen van het koperen koorhek, koperen lichtkronen en lezenaar
 • Elektrificeren van de koperen lichtkronen
 • Het reinigen en conserveren van de kleding van de dwerg Paap en de reus Cajanus
 • Impregneren en bijkleuren van het stergewelf in het schip
 • Demonteren en afvoeren van de oude sprinklerinstallatie
 • Plaatsing van het nieuwe Bavobeeld van Anne Hofte
 • Aandeel in een nieuwe geluidsinstallatie
 • Aandeel in de kosten van de verlichting van de dakruiter
 • Restauratie van de wapenborden van De Raedt-Sellius
 • Plaatsen van het glas Noach en de ark (vriendenraam) en plaatsen gedenksteen
 • Restauratie van de hekwerken aan de Oude Groenmarkt
 • Herstel van de gewelfschilderingen bij de kooringang
 • Restauratie van het wapenbord van Remees Floris van Zanen
 • Aanschaf en restauratie schilderij (paneel) van de Grote kerk door Pieter Gherytsz
 • Restauratie schilderij “De drie leliën” in het Frans Halsmuseum
 • Tapijtschildering voormalige altaar plaats zuiderbeuk (koor)
 • Gewelf- en wimbergschildering Brouwerskapel
 • Gewelfschildering Vontkapel
 • Contourschildering noordelijke koorwand voormalig orgel
 • Contourschildering epitaaf (grafschrift) van de Leur
 • Restauratie van een Damiaate scheepje
 • Reinigen en impregneren van de kanseldelen uit 1434 plaatsen in vitrine
 • Terugplaatsen van drie 16-armige zeventiende-eeuwse koperen kaarsenkronen (uit de Bakenesserkerk)
 • Restauratie vloer kerstkapel
 • Vernieuwing slingerproef van Foucault
 • Restauratie van de 24 naamborden met de namen van ambtsdragers
 • Restauratie van de 14 rouwborden uit het stadhuis
 • Restauratie van de 14 pilaarschilderingen in het koor
 • Aankoop van een map met platen van de 14 pilaarschilderingen
 • Restauratie van het wapen van Brederode op het dorsaal van de koorbank
 • Aandeel in de restauratie van het tapijt “Het kasteel van Haarlem”
 • Aandeel  boekje “ Het licht in de Grote- of St. Bavokerk in Haarlem” door M.J. Bouwer
 • Aandeel boek “Bavo te boek”  (diverse auteurs)
 • Aandeel boek “Haarlemse orgelkunst 1400 tot heden” door H. van Nieuwkoop
 • Aandeel boek “Claudin Patoulet” door J. Valkestijn
 • Vier delen in de Bavoreeks
 • Plaatsen gedenksteen Maerten van Heemskerck
 • Restauratie van de 500 jarige koperen lezenaar in het koor
 • Restauratie van het zeventiende-eeuwse koororgel
 • Restauratie plattegrond met graven
 • Herstel oude pilaarschilderingen
 • Orgel CD Jos van der Kooy
 • Vervanging aandrijfmechanisme luidklokjes
 • Restauratie reformatorische kansel
 • Conservering / herstel koorhek
 • Restauratie tapijtschilderingen vieringpilaren
 • Bestrijding van de bonte knaagkever in de koorbanken
 • Schoonmaken / restauratie paneel “de voetwassing’
 • Bestrijding van de knaagkever in de kansel
 • Schoonmaak van het schoorsteen schilderij in het Heerenkantoor
 • Bijdrage in de kosten van de nieuwe entree (glazen deur)
 • Adoptie van het koororgel
 • Deksel wandkastje predikantenkamer
 • Herstel sjabloonschildering zuidelijke kooromgang
 • Vriendenraam “Vrede en verdraagzaamheid” noordertransept (M. van Overbeeke)
 • Gedenkplaat onthulling vriendenraam noorder transept
 • Restauratie van het Heilige Grafkapel-complex
 • Aandeel in de restauratie van het grafmonument Brunings en Conrad
 • Aandeel in 100 jaar archieven van de Nederlands Hervormde Gemeente Haarlem, toegankelijk gemaakt in het Noord-Hollands Archief
 • Reiniging en conservering van de lezenaar Pelikaan en het beeld Bewoners van een concentratiekamp van Mari Andriessen
Translate »