Word een vriend voor het leven

De Vereniging telt al meer dan honderd ‘vrienden voor het leven’. U geniet dan de rest van uw leven de voordelen van het lidmaatschap, zoals toezending van de Bavokroniek, toegang tot de Bavodag en andere activiteiten van de vereniging.

Wie Vriend(in) voor het leven wil worden kan een bedrag volgens onderstaand schema overmaken op rekeningnr. NL70 INGB 000 36 18 800 ten name van de Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk onder vermelding van Vriend(in) voor het Leven. Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester de heer Maarten Franse.

Inkoopsommen voor de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk zijn fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie over onze culturele ANBI status, klik hier.

Leeftijd*)Inkoopsom
55€ 395,-
60€ 340,-
65€ 285,-
70€ 235,-
75€ 185,-
80€ 140,-

*) Tussenliggende leeftijden naar evenredigheid

Translate »